't Venose Skutien VN66

De werkzaamhedenZaterdag 07-04-2007
Je ziet dat er nog het één en ander moet gebeuren want vandaag, zaterdag, is men weer met man en macht bezig met de laatste loodjes voordat de botter aanstaande zaterdag weer het water in gaat.
Voor het stichtingsbestuur en de vele vrijwilligers zal dit een gedenkwaardig moment worden.
Gerrit Smit en Rob van der Kamp zijn bezig met de bevestiging van het roer. Gerrit last alles aan elkaar en is zelfs in staat om met een schrobzaagje van Rob ijzer te zagen. Rob moet maar weer zien dat hij het weer scherp krijgt.


Woensdag 04-04-2007.
Weer een belangrijk moment voor ons skutien. De inspecteurs van de "Oranje Verzekeringen" kwamen de botter inspecteren. Zij waren zéér lovend over het vele werk wat er gedaan was.
Bij onze bestuursleden Rein en Rob ging de borst steeds verder vooruit staan en terecht. De complimenten van de inspecteurs ging dan ook naar alle vrijwilligers die voor dit knap stuk werk verantwoordelijk zijn.
's Avonds wanneer het wat rustiger is, is Nico Corbeek nu druk doende om het technisch gedeelte in orde te krijgen.


Zaterdag 24-03-2007.
Vandaag een zeer gedenkwaardige dag.
Eindelijk is het troetelkindje van Nico Corbeek, waar hij weken samen met Gerrit Kwakman en collega's op de werf, in de botter geplaatst.
Inderdaad de nieuwe motor.
Niet alleen de motor maar alles wat erbij hoort. Eindelijk gelooft Kees het want hij was er zelf bij.
Een knap stukje vakmanschap.
Uiteraard moest dit gevierd worden met een borreltje en terecht. De foto's spreken weer voor zich.


Woensdag 14-03-2007.
Nog een maand te gaan dan gaat de botter te water. Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren maar intussen is er weer veel werk verzet. Gerrit Kwakman en Nico Corbeek hebben de brandstoftank gemaakt en zijn bezig deze te plaatsen. Koos Oudshoorn en Henk Lassche hanteren met vaardige hand de kwast en dat dit resultaat heeft wil je niet weten. De botter glimt je tegemoet. Krijn Kik is bezig met de bunschotten in de verf te zetten, Ton Reijntjens met de schroefas en Timen Jongman met het luikhoofd. De super specialisten in het herstelwerk, Jan Paasman en Henk Edelenbosch hebben de praktisch verrotte voorsteven weer hersteld en Rein Kwakman met Rob van der Kamp sturen daar waar nodig is. Iedereen krijgt er steeds meer zin omdat het resultaat er niet om liegt.

Woensdag 21-02-2007.
Vandaag heeft Maarten Nieuwenhout samen met zijn coordinator Dhr. Wim van het Erve van de Zuyderzeecollege zijn project, het maken van een luikhoofd voor de skutien, geplaatst.
Een knap stukje werk.


Woensdag 14-02-2007
Een dag waarbij onze zeer geïnteresseerde wethouder van Steenwijkerland, dhr de Vries, een kijkje kwam nemen bij de werkzaamheden aan het skutien. Onze voorzitter Rein Kwakman leide hem rond en gaf een zeer kundige uitleg.

Dinsdag de 13 de hebben Rob van der Kamp, Timen Jongman, Jan Paasman en Klaas Vis een prachtig stuk handwerk afgeleverd. De boei van het achterdek was verrot en moest vernieuwd worden. Wel moest dan een nieuw stuk eikenhout krom gebogen worden. Niemand had zo iets om handen gehad echter voor hen geen probleem gewoon doen. En hoe! Bekijk de foto's maar eens van deze klus. Vandaag, woensdag is de boei geplaats.

Bovendien waren zelfs zeer jeugdige knapen aan het werk. Deze jongelui, Joran Driesen, Christiaan Bouwknegt,
Gerard Veerbeek en Sander Visser waren in het kader van een schoolproject "maatschappelijke stage" van het Emelwerda College uit Emmeloord druk doende. Onder leiding van Gerrit Kwakman waren zij bezig met schuurwerkzaamheden en werd daarna de hele botter weer schoongemaakt en het gereedschap opgeruimd.
Zij hadden er duidelijk zin in, mogelijk worden dat toekomstige schippers van het skutien. Wanneer de botter in het water ligt heeft de voorzitter, Rein Kwakman, hen beloofd dat zij een keer mee gaan wanneer er gevaren wordt.
Overigens hebben al meer jonglui uit Vollenhove zich aangemeld, wie volgen!

Zie de foto's van het branden van de boei, de wethouder en de ijverige jongelui.

Woensdag 31-01-2007

Weer zijn er verschillende mensen aan het werk. Je kent de botter haast niet meer terug. Het gekrabde en opnieuw gelakt deel glimt je tegemoet.
Dit is mede te danken aan onze materiaal sponsor YEC Vollenhove (Yachtpaints Equipment & Consultancy) een dochter onderneming van Klaver Yachtpaint beheer BV, Vollenhove.

Het groenteam Vollenhove heeft gezorgd voor prachtige eiken stammen die t.z.t. weer gebruikt kunnen worden voor herstel werkzaamheden.

Zie de foto's.

Woensdag 17-01-2007.

De vrijwilligers en bestuursleden, Timen Jongman, Klaas Vis, Rein Kwakman, Krijn Kik, Henk Rebel, Hans Tukker en Henk Lassche, zijn weer met hart en ziel aan het werk met de botter op de werf.
In de schuur van de gemeentewerf, waar de mast en het andere houtwerk onder handen genomen wordt, zijn Henk Edelenbos, Stoffer Schuurman, Anton Vis, Kees Mossel en Jan Paasman druk doende.
Tussen deze twee locaties pendeld de technische coördinator, Rob van der Kamp, heen en weer om sturing aan geheel te geven.


Zie de foto´s in de tweede fotogalerie op deze pagina

Wordt vervolgt.


Woensdag 20 december.

Door de vrijwilligers is al heel wat werk verzet. Zie de laatste foto's.
Hier zijn Jan Paasman, Jan verhoef, Henk Edelendos bezig met het schoon schrapen van de botter.
Tiemen Jongman, niet op de foto,s was binnen in de botter bezig met hetstelwerkzaamheden.

Samenwerking met het Zuiderzeecollege, Emmeloord

In het kader omtrent de voorwaarden van Leader Plus heeft de technische commissie contact gezocht met het Zuiderzeecollege.
Het gesprek met het Zuiderzeecollege, de coördinator praktijk afdeling dhr van 't Erve, was zeer positief.
Men is bereid hun medewerking te verlenen aan de onderhoud van de VN 66, met name op kleine vastgelegde klussen.
Om een nieuw luikhoofd te maken wordt een leerling uit Blankenham, naam nog niet bekend, ingezet. Het luikhoofd wordt een school opdracht en moet door de leerling van het begin tot het einde afgelopen worden. Dwz, opmeten, selectie van hout, tot aan de montage toe.

De materialen worden door zorg van de stichting aangeleverd.

Ook is men van plan een werkstuk omtrent de historie van de VN 66 te maken.

De technische commissie.


Donderdag, 16 november, hebben enkele oud Venose vissers, Stoffer en Teunis Schuurman, Klaas en Anton Vis het zeil- en touwwerk geïnspecteerd in de voormalige Gemeentewerf. Enkel bestuursleden, Jan Verhoef, Hans Tukker en Krijn Kik hebben zich uitgeleefd op de mast die daar ook opgeslagen ligt. Ze werden bijgestaan door Gerrit Kwakman en Koos Oudshoorn.

Woensdag, 15 november, is er begonnen met een overkapping voor het onderhoud aan de VN66.
Een aantal vrijwilligers en bestuurleden, Jan Paasman, Henk Edelenbos, Kees Ouderling, Koos Oudshoorn, Henk Rebel, Tiemen Jongman, Rein Kwakman en Jan Kwakman hebben met materiaal van, Concordia Meppel en Siebrand Vollenhove, een overkapte werkplek gemaakt zodat er zoveel mogelijk doorgewerkt kan worden.
De foto's zeggen voldoende.

Klik hier om naar de fotogalerij te gaan.

Daarna op de foto klikken voor vergroting.

Klik hier om naar de galerij te gaan.