't Venose Skutien VN66

Restauratie 2014-2015

Eindelijk! Donderdag 28 mei 2015

Na hard werken waarbij de laatste "loodjes" het zwaarst wegen gaat de botter uit zijn "onderkomen" de Vlasschuur het water in.
Met dank aan de wagenbouwgroep Fatal Atraction.
Bekijk de foto's van het ambachtelijk branden van de boeiselplanken en zie het resultaat die er mag zijn.

Trots op onze vrijwilligersgroep die hier aan gewerkt hebben.
Een niet geringe prestatie !!!

Met dank aan Aquador van Anninga die het weer mogelijk gemaakt heeft dat de botter uit de Vlasschuur en te water heeft gelaten.

Zie de laatste foto's van de restauratie

Woensdag 17 september was het dan zover.
De botter werd "door een aantal vrijwilligers en bestuursleden "leeggehaald". Onvoorstelbaar wat er dan tevoorschijn komt. De zwaarden werden intussen ook afgehaald.
Dit alles is opgeslagen in de Vlasschuur.
In deze schuur hebben wij van de Stichting "Vlasschuur" een opslagplaatst en een werkplek kunnen huren.
Zaterdag werd een spannende dag omdat de botter bij en door Aquador, met dikke mist, uit het water gehaald werd en op een speciale boottrailer, voor het vervoer, gezet werd. Daarvoor moest eerst de mast er af en afgetuigd worden. Ondertussen werd de botter door enkele vrijwilligers afgespoten.
Nadat de speciale transportbegeleider was gearriveerd ging de botter op transport naar de Vlasschuur, dit verliep zonder enige probleem.
De botter in de Vlasschuur te krijgen was een andere zaak echter door de deskundigheid van Aquador werd de botter na enig passen en meten op zijn plaats gebracht waarna de botter "opgebokt" moest worden, wat een zeer precies en nauw luisterend karwei bleek.
Om ongeveer 12 uur stond de "oude dame" op zijn plek, klaar om zijn restauratie te ondergaan.

Zie de foto's.

Nadat de VN66 in de vlasschuur stond is er de volgende week direkt begonnen met het slopen, van de toen bekende delen wat vervangen moest worden.
Maar zoals ierdeen weet als men gaat slopen wil je niet weten wat je dan tegenkomt. We konden vaststellen dat we verrassingen tegen kwamen en niet de minste.
Er is door de technische commissie, Rob van der Kamp, Pieter Lassche, Tieme Jongman, Paul Jansen en Gerrit Winters, veel overleg gepleegd hoe pakken dit aan.
Met het slopen heeft men met ondersteunig van, Chris IJspeert, Henk Edelenbos, Jan Steenbeek, Gerrit Kwakman, Nico Konter, Klaas Krikke, Steven Schenk en Gerard Hartman, de zaken grondig aangepakt zodat men zo snel mogelijk weer kon beginnen met het opbouwen.
Om voor u een beeld te vormen een reportage van het geheel. De foto's spreken voor zich.

Zie de foto's

De feestdagen zijn voorbij en zijn langzaam maar zeker met de opbouw begonnen. De geplande werkzaamheden werden weer uitgebreid, nadat geconstateerd werd dat delen die niet in het "zicht" waren ook nodig aan vervanging toe waren. Nu was er de beslissing die genoemen moest worden, doen we het nu of stellen dit uit. Daar het dek geheel vernieuwd moest worden was het duidelijk dat we dit gelijk mee moesten nemen omdat we er nu makkelijk bij konden om het te vervangen.
Tussendoor was er nog een vrijwilligersavond voor de gezelligheid en uit waardering voor hun inzet.
U ziet in de foto sessie de voorgang van de werkzaamheden aan de botter.

Zie foto's

Speciale aandacht voor het maken van het berghout aan stuurboordzijde die op een bijzondere wijze word gemaakt namelijk niet uit één stuk eikenhout maar deze door 10 lagen te lamineren. Deze "klus" kan niet in de Vlasschuur plaatsvinden i.v.m. de temperatuur.
Bouwbedrijf Jongman b.v. heeft een gedeelte van zijn werkplaatst ter beschikking gesteld om daar deze bijzondere klus te realiseren, hier zijn Time en Henk mee bezig.

Time en Henk aan het lamineren

Op deze constructie wordt de juiste vorm gebogen.

Mochten er nog personen zijn die dit zien en er graag aan mee willen helpen, vooral timmerlieden, u bent van harte welkom en vooral nodig om de botter op tijd weer in het water te krijgen. Meld u aan bij de Vlasschuur op dinsdag, woensdag en donderdag of telefonisch 0527-241742.

Als blijk van waardering werden we de vrijwilligers voorgedragen en verrast door de "Taart van de week".

De taart van de week.

Sjeff, Paul, Gerrit, Rob, Nico, Henk,Gerard, Gennik, Arend en Steven. Enkele vaste helpers ontbreken deze zijn op andere dagen ingepland.

Langzaam maar zeker komt er "zicht" in de restauratie.
De grootste klus, het dek, licht er op. Alles is grotendeels gelakt en het onderschip opnieuw in de antifouling.
De vaste ploeg heeft hier de handen vol aan want de tijd gaat dringen. Een groep vrijwilligers, schilder Nico, techniek Jan en Stevan, en de meest voorkomende werkzaamheden onder de grote noemer hout, Rob, Chris, Tieme, Henk 2x, Gerrit 2x, Paul, Klaas, Arend en Gerard.

Zie foto's