't Venose Skutien VN66

"Van averij tot uitdaging"

In de zeemanstaal heeft "Averij oplopen" een geheel andere betekenis, n.l. Ziek worden in het algemeen, maar in het bijzonder een geslachtsziekte oplopen. Gelukkig heeft "Averij tot uitdaging" hiermee niets te maken.

Enige tijd geleden brak het stuurboord zwaard van de VN 66 en plaatste daarmee de technische commissie (TC) voor een dilemma. Eerst de schade afhandelen met de Verzekerings Maatschappij en daarna de vraag, besteden we het werk uit of gaan we zelf weer een nieuw zwaard maken. Enkele jaren geleden zijn de beide zwaarden ontworpen door Rob van der Kamp en vervaardigd door onze vrijwilligers in de werkplaats van de firma Jongman in Vollenhove. Er is toen een gehele winter aan gewerkt met een bijzonder resultaat, zowel aan uiterlijk als aan de vaareigenschappen.

Direct na de averij werd Rob er weer bijgehaald en na enig overleg werd besloten het nieuwe zwaard weer in eigen regie te gaan maken met daarbij de bijzondere ondersteuning van de firma Jongman. Het bijzondere hier is, dat de firma Jongman al enige tijd enige tijd een computer gestuurde freesmachine heeft waarmede met behulp van een 3D tekening de mogelijkheid bestond het vliegtuigvleugelprofiel van het zwaard in het zwaard te freesen. Door Rob werden vervolgens de oude tekeningen boven water gehaald en bijgewerkt. Aan de hand van de door Rob aangeleverde informatie is Andre Buffinga aan de slag gegaan om van het geheel een 3D tekening van het zwaard te maken, waardoor de mogelijk geboden werd om het profiel in het zwaard te freesen. Voorzover ons bekent wordt dit de eerste keer dat in Nederland een botterzwaard gemaakt wordt met behulp van 3D technieken. Dus een bijzondere uitdaging!!
De afgelopen week is er veel werk verzet om het ruwe model van het zwaard klaar te maken. Waaronder hout selecteren en ophalen in Harlingen, zwaard delen zagen en schaven, r.v.s pennen maken etc. Vandaag (dinsdag) zijn de delen aan elkaar verbonden met pennen en verlijming. De ruwe vorm van het zwaard is nu klaar en ligt bij de firma Jongman. Zie bijgaande foto.
De komende weken zal er met behulp van kunststof isolatieplaat of MDF plaat, als proef en controle van het programma een zwaard profiel gefreesd gaan worden. Zijn deze proeven geslaagd dan gaat het houten zwaard voor het blok.

Het begin is er weer!

Na het oplossen van enkele software problemen hebben we vandaag onze eerste proef uitgevoerd op een plaat isolatie materiaal. Het freesen van de holte van het zwaard verliep geheel naar wens, zie bijgaande foto's.

Het computerscherm.

Proefzwaard.