't Venose Skutien VN66

Sponsoren

Indien u de stichting 't Venose Skutien financieel wilt ondersteunen, dan kan dat door overmaking van een eenmalige of jaarlijkse donatie op bankrekening Rabobank, IBAN: NL87 RABO 0110 1845 72 t.n.v. 't Venose Skutien.
Wij zullen u daar zeer erkentelijk voor zijn en verzekeren u dat wij er een zinvolle bestemming aan geven.

Met ingang van 1 januari 2008 is onze stichting door de Belastindienst aangemerkt als
"Algemeen Nut Beogende Instelling "(ANBI).
Giften en donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar.
Mocht u overwegen om gedurende meerder jaren (tenminste vijf) een gift te doen, we spreken dan van een periodieke gift, dan kunnen wij u informeren over de wijze waarop u dat het beste kunt regelen. Het vastleggen in een notariele akte geeft een volledige aftrekbaarheid. Afhankelijk van de hoogte van de gift kan de stichting de kosten voor het opmaken van een dergelijke akte op zich nemen. Neem gerust even contact op met het bestuur.

Dank zij de giften van vooral de donateurs (238 gezinnen) uit Vollenhove en omstreken, de hoofdsponsoren , (hoofd) sponsoren in natura en sponsoren, die financieel en/of materieel hun deel hebben bijgedragen, is een brokje geschiedenis uit het verleden van het vissersleven weer tastbaar geworden.

De leden van de sponsorcommissie bezoeken, de laatste 2 maanden van dit jaar, de bedrijven om ook hén enthousiast te maken voor ons project, door middel van sponsering.
Wat staat er tegenover, een jaar lang gratis reclame en waardering van de Stichting.
De sponsorcommissie kan u verder informeren.

Deze sponsoren kunnen met hun bijdrage een gericht doel steunen, namelijk:
- de natuurlijke voortstuwing (het zeilwerk)
- de mechanische voortstuwing (de motor, pompen e.d.)
- het drijvende deel (hout en lakwerk).


De sponsoren zijn:
Hoofdsponsoren*
(Hoofd) sponsoren in natura*
Sponsoren*

Wie wil nu niet op één van de volgende pagina's staan!
Nog niet bezocht door de commissie? U kunt zich zelf ook aanmelden bij de sponsorcommissie 0527-241742.